+48 669 STORIO (786746)

Twoja firma pod

szczególną ochroną

DataDomain - rozwiązanie do deduplikacji danych
EMC UNITY najnowsze macierze
Isilon - przechowywanie danych przez długie lata
UTM – czyli nowoczesne rozwiązania bezpieczeństwa sieci

Wdrożenie centralnego systemu backupu oraz zarządzanie środowiskiem Storage

W dzisiejszych czasach większość osób zdaje sobie sprawę, jak ważne są wszelkie dane znajdujące się na naszych komputerach. Niestety nie wszyscy zabezpieczają je w odpowiedni sposób, przez co łatwo może dojść do ich utraty czy to w przypadku awari sprzętu, błędu użytkownika albo kradzieży. Skutki utraty danych mogą być poważne, od prywatnych po straty finansowe firm.

Systemy backupu danych (kopii zapasowych) są dobrym rozwiązaniem dla zabezpieczenia danych przed utratą, a w przypadku awarii pozwalają na przywrócenie systemu do stanu pierwotnego.


Naszym Klientom proponujemy rozwiązanie backupu bazujące na produktach światowej firmy IBM, łączące niezawodność i bezpieczeństwo z prostotą użytkowania. Z naszego wieloletniego doświadczenia wynika, że najbardziej niezawodne są rozwiązania, które można opisać trzema parametrami:

Proste • Automatyczne • Bezpieczne

Kierując się tym wybraliśmy do naszej oferty, a także wdrożyliśmy u kilku klientów, rozwiązanie backupowe oparte o oprogramowanie IBM Spectrum Protect Suite, system pamięci masowej IBM® Storwize® V7000 Unified oraz bibliotekę taśmową IBM System Storage TS3310. Firma IBM jest światowym liderem w kreowaniu, rozwijaniu i produkcji zaawansowanych technologii informatycznych obejmujących oprogramowanie, systemy komputerowe, systemy sieciowe, pamięci masowe.

Zalety wdrażanego przez nas sytemu:

 - skrypty automatyzacji umożliwiają szybkie rozpoczęcie pracy z rozwiązaniem
 - instalacja tylko potrzebnych składników, bez dodatkowych opłat za zarządzanie obrazami  stanu i zaawansowane agenty
 - zarządzanie kopiami zapasowymi z poziomu Spectrum Protect Operations Center, VMware lub  interfejsów chmury.

- koszty infrastruktury kopii zapasowych mogą być mniejsze nawet o 38% po przejściu na rozwiązanie IBM 
- deduplikacja i nielimitowane kopie przyrostowe umożliwiają zaoszczędzenie nawet 95% miejsca w pamięci masowej 
- archiwizacja plików i zarządzanie miejscem w pamięci masowej ograniczają zapotrzebowanie na pojemność fizyczną

- niemal natychmiastowe odtwarzanie danych możliwe dzięki funkcjom zarządzania obrazami stanu i opcjonalnym rozwiązaniom IBM umożliwiającym zdalny zapis lustrzany oraz zautomatyzowane przełączanie awaryjne 
- częste tworzenie kopii w krótszych oknach czasowych 
- skalowalność bez dodatkowych komplikacji

- wariant rozliczania frontowego — koszty licencji są powiązane z ilością danych widoczną dla użytkowników, co istotnie ułatwia rozliczanie wykorzystania zasobów 
- wariant rozliczania na zapleczu — ilość danych jest mierzona na serwerach kopii zapasowych, już po zastosowaniu funkcji zwiększających efektywność wykorzystania miejsca 

Poniżej przedstawiamy przykładowe elementy zaimplementowanego systemu backupu składającego się z:
- oprogramowania IBM Spectrum Protect Suite
- systemu pamięci masowej IBM Storwize V7000 Unified
- biblioteki taśmowej IBM System Storage TS3310.  

Oprogramowanie IBM Spectrum Protect Suite

Pakiet oprogramowania udostępnia wszechstronny zestaw funkcji do ochrony danych. Oferowany jest w uproszczonym modelu licencjonowania według poziomów objętości danych (liczby TB).
Oprogramowane oferuje zaawansowane programy dla środowisk wirtualnych i podstawowych aplikacji, zarządzanie obrazami stanu i hierarchiczne zarządzenie miejsc w pamięci masowej.System dyskowy klasy średniej IBM Storwize V7000

IBM Storwize V7000 Unified to system zwirtualizowanej pamięci masowej stworzony z myślą o konsolidacji w jednym środowisku obciążeń plikowych i blokowych. Upraszcza zarządzanie, zapewnia dużą skalowalność pojemności, wysoką wydajność i dostępność a także ogranicza koszty. System charakteryzuje się też zwiększoną efektywności i elastycznością dzięki wbudowanym dyskom SSD oraz możliwości migracji danych z dotychczas używanej pamięci masowej bez zakłócania bieżącej pracy.

Rozwiązanie to plasuje się na wysokim poziomie wśród systemów dyskowych średniej klasy, dzięki wydajności, dostępności, ilości funkcji oraz możliwości skalowania pojemności.

IBM Storwize V7000 Unified cechuje: 
- konsolidacja blokowa i plikowa pamięci masowej w jednym systemie, co pozwala na uproszczenie zarządzania i uzyskanie większej efektywności 
- możliwość rozbudowy od najmniejszych konfiguracji aż po systemy z zawierające kilkaset napędów dzięki klastrom 
- automatyczna migracja często używanych elementów danych na szybkie dyski SSD dzięki IBM System Storage Easy Tier 
- łatwe zarządzanie danymi za pośrednictwem graficznego interfejsu użytkownika 


Biblioteka taśmowa IBM System Storage TS3310

Biblioteka taśmowa IBM System Storage TS3310 to modularna, skalowalna biblioteka zaprojektowana z myślą o szybko rozwijających się przedsiębiorstwach, w których nie ma miejsca ani zasobów potrzebnych do rozbudowy obecnego systemu taśmowego, służącego do tworzenia kopii zapasowych lub do innych zastosowań.
Model TS3310 został zaprojektowany na bazie modularnej jednostki o wysokości 5 jednostek EIA, gotowej do rozbudowy w kierunku pionowym poprzez dodanie jednostek rozszerzeń zawierających dodatkowe magazynki kaset LTO, napędy i nadmiarowe zasilacze. TS3310 obsługuje zarówno kasety LTO typu standardowego, jak i WORM. 

Organizacje, które nie są w stanie precyzyjnie przewidzieć zapotrzebowania na pojemność pamięci taśmowej, mogą skorzystać z opcji pojemności na żądanie (Capacity on Demand – COD). Umożliwia ona skalowanie systemu w tempie zgodnym z potrzebami firmy. 
Bibliotekę taśmową TS3310, dzięki architekturze IBM Multi-path, można podzielić na kilka bibliotek logicznych – jedna biblioteka logiczna zawiera co najmniej jeden napęd fizyczny. Biblioteki te mogą być podłączone do różnych serwerów działających pod różnymi systemami operacyjnymi i wyposażone w różne aplikacje do obsługi urządzeń taśmowych.

 

Poza głównym elementem systemu backupu Spectrum Protect, w zależności od potrzeby Klienta, jesteśmy w stanie integrować system backupu z polityką zarządzania środowiskiem Storage w obszarach:
- wirtualizacji i kompresji pamięci masowych
- monitorowania środowiska Storage
- block storage deployment
- zarządzanie danymi i plikami
Do zaspokojenia powyższych używamy nowego offeringu Spectrum Storage Suite.


Oprócz niezawodnych rozwiązań firmy IBM oferujemy Państwu usługi świadczone przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę techniczną firmy Storio. Poniżej prezentujemy usługi w ramach systemów backupu:

Dokument określający sposób implementacji systemu kopii zapasowych, który zostaje zbudowany po wybraniu jednego z proponowanych wariantów. Określona zostaje dokładna topologia systemu, w tym poszczególne połączenia urządzeń składowania, opisany zostaje sposób wykonywania kopi, oraz ich przechowywania. Na poziomie projektu technicznego zostają zdefiniowane obiekty logiczne systemu wraz z ich parametrami, określone także zostają poszczególne kroki wdrożeniowe wraz ze zdefiniowaniem spodziewanych rezultatów. Powyższe elementy określą sposób wykonywania kopi zapasowych. Projekt techniczny zawierał będzie również propozycję testów odtworzeniowych dla systemu.

Faza implementacji zostaje przeprowadzona po akceptacji projektu technicznego przez Klienta. Zostają podłączone i uruchomione urządzenia składowania, które następnie zostają przetestowane przy pomocy odpowiednich narzędzi z poziomu systemu operacyjnego serwera zarządzającego. Następnie zostaje zainstalowane oprogramowanie zarządzające systemem kopii, i sprawdzona zostaje poprawność jego działania. W następnym kroku wykreowane zostają obiekty logiczne systemu zgodnie z założeniami z projektu technicznego. Po zainstalowaniu oprogramowania na serwerach klienckich zostają one włączone do systemu. Faza wdrożenia zostaje zakończona w momencie uzyskania założonego w projekcie technicznym  sposobu wykonywania kopi zapasowych, oraz po przeprowadzeniu określonych testów odtworzeniowych.

Dokument zawierający opis wdrożonego systemu, wraz ze zrzutami konfiguracji i jako taki będzie zastępował projekt techniczny. Dokumentacja będzie również opisem procedur odtworzeniowych z odwołaniem się do poszczególnych obiektów systemu oraz do dokumentacji użytego sprzętu i oprogramowania.  W dokumentacji zawarte zostają również wskazówki co do bieżącej eksploatacji systemu, zestaw tzw. najlepszych praktyk.  

Więcej informacji zasięgniecie Państwo u nas. Zapraszamy do kontaktu.