+48 669 STORIO (786746)

Twoja firma pod

szczególną ochroną

DataDomain - rozwiązanie do deduplikacji danych
EMC UNITY najnowsze macierze
Isilon - przechowywanie danych przez długie lata
UTM – czyli nowoczesne rozwiązania bezpieczeństwa sieci

SaaS - co to takiego

SaaS (z ang. Software as a Service) - oprogramowanie jako usługa. SaaS to model oferowania oprogramowania, gdzie aplikacja jest przechowywana i udostępniana przez producenta użytkownikom poprzez Internet. Taki sposób udostępniania eliminuje potrzebę instalacji i uruchamiania programu na komputerze, czy też serwerze Klienta. Najczęściej użytkownik może korzystać z aplikacji za pomocą przeglądarki internetowej.


Model SaaS wiąże się najczęściej z cyklicznymi opłatami (abonamentem) za dostęp do oprogramowania (usługi). Dzięki czemu użytkownik systemu nie musi dokonywać jednorazowego wydatku większej kwoty, która związana jest nie tylko z koniecznością zakupu niezbędnej infrastruktury, ale również zakupem licencji i usługi wdrożenia całego systemu. Dodatkowo w danym abonamecie zawarte jest wsparcie i aktualizacje usługi.

Aplikacje udostępniane w modelu SaaS oferują bardzo wiele zalet i korzyści dla użytkowników takich systemów. Poniżej znajduje się kilka najważniejszych z nich:

W technologii SaaS mogą być świadczone liczne usługi takie jak: systemy do zarządzania relacjami z Klientami (CRM – z ang. Customer Relationship Management), systemy analityczne (ruch sieciowy, wykorzystanie urządzeń, wąskie gardła, inne), systemy zarządzania zasobami ludzkimi (HRM – z ang. Human Resource Management), systemy zarządzania pocztą i treścią (np. WWW), jak również systemy księgowe i finansowe (FK, ERP), a nawet proste aplikacje biurowe (arkusze kalkulacyjne, edytory tekstu i programy do tworzenia prezentacji).