+48 669 STORIO (786746)

Twoja firma pod

szczególną ochroną

DataDomain - rozwiązanie do deduplikacji danych
EMC UNITY najnowsze macierze
Isilon - przechowywanie danych przez długie lata
UTM – czyli nowoczesne rozwiązania bezpieczeństwa sieci

Kopia bezpieczeństwa

Kopia bezpieczeństwa (ang. backup copy) lub po prostu backup – są to dane, które mają służyć do odtworzenia (ang. recovery) oryginalnych danych w przypadku ich utraty lub uszkodzenia. Póki co, nie ma skuteczniejszej metody niż dublowanie (redundancja) danych, zwłaszcza gdy są one zapisywane na bardzo bezpiecznych nośnikach takich jak np. taśmy magnetyczne nowej generacji (LTO, DLT) lub gdy są przechowywane w wyspecjalizowanych centrach składowania danych o wysokiej niezawodności i dużej dostępności.


Kopia zapasowa serwerów

Mechanizm kopii bezpieczeństwa spotykany jest najczęściej w środowiskach serwerowych, gdzie regularne i automatyczne tworzenie kopii danych jest podstawowym mechanizmem ochrony tych danych. W zadanych odstępach czasu (zgodnie z harmonogramem i polityką bezpieczeństwa) specjalne oprogramowanie serwera kopiowania danych (ang. backup server) automatycznie tworzy kopie chronionych danych na zewnętrznych nośnikach; najczęściej są to taśmy magnetyczne lub macierze dyskowe. Istnieją również rozwiązania pozwalające na zdalne wykonywanie kopii bezpieczeństwa przez sieć lokalną LAN lub sieć SAN (z ang. Storage Area Network). Taka technika pozwala skutecznie chronić dane przed większością zdarzeń losowych takich jak: kradzieże sprzętu, pożary, powodzie, reinstalacja.
 

 

Ciągłe zabezpieczanie danych

Znane jest pod akronimem CDP (z ang. Continuous Data Protection). Ta technika ma za zadanie ciągłe zapisywanie i zabezpieczanie zmian, jakie zachodzą w danych, w czasie rzeczywistym praktycznie na bieżąco bez jakichkolwiek opóźnień czasowych. W ten sposób utrata danych jest zminimalizowana do pojedynczych sekund lub nawet milisekund sprzed momentu, gdy dane się zmieniły, a jeżeli nastąpiłaby ich utrata. Ta metoda jest wykorzystywana do zabezpieczania aplikacji biznesowych i danych o bardzo wysokiej dostępności (ang. high availability), takich jak np. systemy bankowe, bankomatowe, billingowe, itp.
 

 

Backup online

Dlaczego warto wykonywać kopię danych online, podczas gdy możliwe jest po prostu wypalenie płyty CD lub przegranie danych na zewnętrzny dysk. Te tradycyjne metody zabezpieczania danych na dyskach CD i zewnętrznych dyskach twardych są drogie i wrażliwe na mechaniczne oddziaływania: zadrapania, wodę, zmiany temperatury, a także naturalne katastrofy takie jak: kradzież, ogień, powódź, czy też inne. Co więcej te sposoby wymagają czasu, materiałów i ręcznej interwencji użytkownika, co oznacza, że często nigdy tak naprawdę się nie wydarzają.
 

 

Kopia danych poczty elektronicznej

Kolejny ważny element zabezpieczania własnej pracy to kopia zapasowa wszystkich ważnych wiadomości z poczty elektronicznej. Na przykład używając aplikacji Microsoft Outlook można gromadzić pocztę w postaci pojedynczych wiadomości, ale również całych folderów, a także kontaktów, adresów i telefonów na swoim komputerze. W przypadku utraty tych informacji poprzez uszkodzenie mechaniczne dysku, atak wirusa komputerowego lub kradzież komputera, można się przekonać, jak może to być bolesne i jak ważne jest odzyskanie tych danych w prosty, szybki sposób na nowy komputer, aby znowu móc skorzystać z poczty z całą historią kontaktów i mieć do nich ciągły dostęp.